Siste video opplastet

Siste prosjekt

  • The firekeepers
    A journey in the “Yoikscape” Lawra Somby and Sara Marielle Gaup are two young Saami (Sapmi, Samiland) chanting “yoiks” who explore new forms between traditional and innovative way of singing. Yoiks are lyrical-musical forms which do not only describe creatures, things, people or experiences: in the Sami culture THEY also ARE these things. In this way, the power of singing yoiks is also the power of evocation and the power of communicating something hidden to a community listening for them. Yoiks were associated to shamanistic practices for many centuries, and were pursued by Church and missionaries as evil expressions of…
    Written on Thursday, 29 September 2011 07:17 Read more...

Siste nytt

  • Utviklingsstøtte til prosjektet Liquid Borders – Liquid Love
    Sonar film har mottatt utviklingsstøtte til prosjektet Liquid Borders – Liquid Love. Filmen er en kreativ dokumentarisk road-movie som undersøker grenser og kjærlighetens vilkår i koleraens tid (for å låne et begrep av Allende). Vi kommer vi til å bevegelse oss i grenseområdenene mellom Norge, Finland og Russland. I tillegg til å vi ønsker å bevege oss refleksivt gjennom et tidspenn fra grensen mot russland falt.
    Written on Thursday, 08 September 2011 09:25 Read more...
fargestripe