Thursday, 08 September 2011 09:25

Utviklingsstøtte til prosjektet Liquid Borders – Liquid Love

Sonar film har mottatt utviklingsstøtte til prosjektet Liquid borders – liguid Love. Filmen er en kreativ dokumentarisk road-movie som undersøker grenser og kjærlighetens vilkår i koleraens tid (for å låne et begrep av Allende). Vi kommer vi til å bevegelse oss i grenseområdenene mellom Norge, Finland og Russland. I tillegg til å vi ønsker å bevege oss refleksivt gjennom et tidspenn fra grensen mot russland falt.

Ambisjon er å la seg inspirere av essay film som kan være både beskrivende og reflekterende, inkvisitorisk og subjektivt, etisk og estetisk. Filmen skal være en kritisk meditasjon over et tema framfor fortelling, der gjerne både tid, rom, lyd og stil spriker.  Som filosofen Adorno sa om tekstessayet, så søker også filmessayet å «være ubestemt, åpent og udefinerbart, og dets formale kjennetegn er det kjet-terske – det bøyer seg ikke for noen regler». Vi ønsker å stille mange spørsmål i denne filmen, men uten at disse nødvendigvis blir besvart på en måte som gjør at publikum oppfatter at de kommer nærmere en sannhet.

fargestripe