Thursday, 29 September 2011 07:21

De somalske vennindene

muslim2008
regi Solveig Melkeraaen
28 min.
Digital Video
Produsent Sonar Film v/Britt Kramvig/Norut

Dokumentarfilmen "De Somaliske Venninnene" vises på  NRK Migrapolis 20.  mai kl 22,30 og på NRK2  21. mai  kl 19,00. Prosjektet ble utviklet under forskningsparaplyen  ”Cultural encounter in lower secondary school" ledet av Unn Doris Bæck på Norut Tromsø, og med Britt Kramvig og Inger Marie Holm som forskere. Filmen er produsert i samarbeid mellom Norut og Sonar film. Solveig Melkeraaen; opprinnelig fra Lofoten har hatt ansvaret for det filmatiske arbeidet, klipp og regi. Filmen har vært forskningsdrevet i den forstand at det ved oppstarten av forskningsprosjektet ble utviklet en ambisjon om å ivareta formidlingsprofilen gjennom å legge produksjon av en dokumentarfilm inn som et delprosjekt.

Forskningsprosjektets overordnede målsetning har vært ønske om å undersøke utdanningsfeltet og i særdeleshet samarbeidet mellom skole og hjem med blikk for både de klassemessige, etniske og kjønnsmessige forskjeller. Vi ønsket å styrke prosjektet gjennom å utvikle et dokumentarfilmprosjekt som skulle rette hovedfokus på somaliske jenter, og undersøke ved hjelp av kameradokumentasjon somaliske jenters skolehverdag. Vi etablerte et svært godt samarbeid med Hersleb skole som med stor generøsitet lagde de åpninger som gjorde realiseringen av prosjektet mulig.
 
"De somaliske venninnene" retter fokus på nyankommende somaliske jenter i møte med den norske skolen. Ikraan, Soad, Nimo og Ayan er i ferd med å fullføre grunnskolen. Jentene skal opp til avsluttende prøver ved Hersleb ungdomskole i Oslo, før de tar steget videre til videregående skole.
Venninnegjengen opplever en rekke utfordringer i møte med det norske skolesystemet. Selv om jentene kom til Norge for bare få år siden, stilles det like høye krav til dem som andre elever i 10. klasse. I filmen følger vi jentene over en periode på over et år. Jentene ønsker å prestere på skolen og ønsker å ta høyere utdanning, men strever med å trenge inn i den grunnleggende tenkningen som ligger i fagene og i det norske språket. Filmen gir et innblikk i skolehverdagen til disse jentene, en hverdag som i likhet med andre tenåringsjenter, - preges av latter og lek, men også utfordringer og skuffelser.
Dokumentarfilmen er finansiert av Norges forskningsråd og Nordnorsk Filmsenter AS


Distribution;

Nov 2008 IMDI, Oslo
Januar 2008 Konferanse; Tromsø,  Skolen og kulturmøter
Mai 2008 Internasjonal skolekonferanse, Norwegian Research Council Oslo
Juni 2008 Den flerkulturelle skolen, Møte med minoritetslærere
Mars 2009 International Day, Tromsø Cultural House, Tromsø
Spring 2009  Migrapolis NRK National Broadcast Company, (2 screening)
April 2009, 2010 Kirkens Bymisjon Oslo, mote Somalsk kvinneforening Omskjæringsprosjektet

fargestripe