Thursday, 08 September 2011 09:24

Nostalgi

Creative documentary 58 min
Under development

Directed by Rachel A Gomez

A Sonarfilm production 2012

Det kan virke som hele verden er på farten for tiden. Vi tar fly på lik linje med buss og bil, vi krysser enorme avstander for å komme på jobb, dra på ferie, besøke venner, berike oss kulturelt og spirituelt, eller som i mitt tilfelle, for å vedlikeholde to liv på to forskjellige kontinenter. Vi, vel og merke, som tilhører den såkalte globaliserte verdens overklasse. Turister som forflytter oss over grenser og inn og ut av kategorier mens vi til tider føler oss overveldet av valgenes evinnelige kvaler. Og hvis man er sin privilegerte situasjon bevisst, kan man ikke unngå å føle på at dette er ikke helt virkelig, at dette umulig kan vare evig, og at «et sted i en skjult, tåkete fremtid ligger det et isfjell som vi kommer til å støte på og så, som Titanic, gå ned for full musikk». Men slik har det ikke har det ikke alltid vært og man skal ikke langt tilbake i tid, da det å forflytte seg innebar helt andre konsekvenser. På lik linje med den globale verdens underklasse i dag, har mange nordmenn også emigrert på grunn av bl.a. dårlige livsvilkår, krig, nyskjerrighet og/eller kjærlighet. Mange emigranter lever i dag i selskap av nostalgien. Hvor levendegjøring av hjemlandet som regel er forbundet med barndommen, der den som utvandret, til tross for livstruende fattigdom eller krig, følte seg trygg og beskyttet.

Det er disse komplekse sammensetningene av forflytning, savn, nostalgi, lengsel hjem eller bort som denne filmen skal undersøke gjennom forskjellige personers historier, minner, erfaringer og refleksjoner over fortid, nåtid og fremtid fra vandringer mellom Norge og Argentina.

fargestripe